OODK-poeng

Styret vedtok på styremøte 14. februar 2012 å innføre et poengsystem for å belønne OODK-medlemmer som deltar på dugnader og som mannskap når OODK arrangerer stevner. Man kan få 50, 100 eller 300 OODK-poeng per gang man stiller opp, avhengig av hvor lenge man jobber. 1235235_620890371267604_2118493681_n OODK-poeng ½ dag (< 4 timer): 50 poeng, 1/1 dag (> 4 timer): 100 poeng, hele LP-NM (fredag-søndag): 300 poeng. Poengene kan veksles inn i rabatter på kurs, treningsavgift etc. Medlemmene har selv ansvar for å påse at poengene blir registrert på poengskjemaet som er tilgjengelig på hvert arrangement. Opptjente OODK-poeng må benyttes i opptjeningsåret eller et av de to følgende årene. OODK-poeng kan bare brukes som medlem av OODK. Oversikt over medlemmenes OODK-poeng finner du her: Opptjente OODK-poeng  Dersom du finner feil i oversikten, kontakt Unni Johanna Einemo på kasserer@oodk.org