Regler for årets brukshund

  • Eier og fører må være medlem av OODK og eier må selv melde på hunden til konkurransen, men OODK tar seg av utregning av poeng
  • Kun individuelle resultater teller
  • Reglene gjelder for offisielle stevner, og de tre beste resultatene er tellende.
  • Ved poenglikhet vinner den yngste hunden.
  • Oppnådde resultater må dokumenteres ved kopi av kritikkskjema som legges ved påmeldingen til konkurransen.
  • E-poster som inneholder påmelding må merkes: «Påmelding til årets brukshund», og må inneholde og må inneholde hundens reg. nr. og stamtavlenavn, evt NOX-nr, samt de resultatene som skal telle i konkurransen. E-postadresse: post@oodk.org.
  • Påmeldingsfrist: 25. januar (NB! Kan variere fra år til år).

Poengberegning, årets brukshund

Brukshundprøver, nordisk program

Godkjent i klasse D:            50 poeng
Opprykk til klasse C:          10 poeng
Godkjent i klasse C:            60 poeng
Opprykk til klasse B:          10 poeng
Godkjent i klasse B:            70 poeng
Opprykk til klasse A:          10 poeng
Godkjent i klasse A:            80 poeng

Blodsporprøve

  1. premie: 40 poeng
  2. premie: 30 poeng
  3. premie: 10 poeng

Tilleggspoeng  for HP:       10 poeng

Fersksporprøve

9-10 poeng:                         40 poeng
8 poeng:                               35 poeng
7 poeng:                               30 poeng
5-6 poeng:                           25 poeng

Godkjent ettersøkshund

Poeng for godkjenning:     10 poeng

(For å oppnå kravet til godkjent ettersøkshund, må hunden ha oppnådd minimum 2. premie på blodsporprøve og minimum 7 poeng på fersksporprøve).

Sporhundprøve

SPH 1 (FH), bestått :             40 poeng
SPH 2 (IPO-FH), bestått:     50 poeng

Utholdenhetsprøve

UHP (AD), bestått:               30 poeng

Ferdselsprøve

FP (BH), bestått:      40 poeng

 

Poengberegningen gjelder på tvers av klasser, dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.