Gjennom instruktørutdanning i Norsk Kennel Klubb lærer du mye om hund og hundetrening. Som instruktør får du mulighet til å dele kunnskap og erfaringer med andre. OODK trenger flere instruktører, og som instruktør kan du bidra til å utvikle et godt læringsmiljø i klubben.

Trinn I Grunnutdanning gir rett til å gi avholde kurs for grunnopplæring av hund, samt dømme appellmerkeprøve i lydighet. Etter fullført Trinn I kan du gå videre med spesialisering innenfor ulike typer hundesport med instruktørutdanning Trinn II og Trinn III.

Som et tilbud til klubbens medlemmer (og andre) vil OODK i løpet av 2021 arrangere kurs for instruktørutdanning Trinn I. Men det forutsetter at det er en viss interesse blant medlemmene. Tenk gjennom saken. Snakk med treningsvenner. Les hva som står om denne utdanningen på NKK’s hjemmeside (lenke nedenfor), og meld din interesse til Hege Torp (epost: hegetorp333@gmail.com) – innen 15. januar 2021. Mer informasjon og påmelding kommer senere.

NKK instruktørutdanning Trinn I

Litt mer om kurset

Kurset ledes av en Instruktør Trinn III. Kurset må godkjennes av NKK og annonseres på NKKs hjemmeside. Styret ønsker å gjennomføre kurset i 2021 med fire helgesamlinger (fredag-søndag, totalt 60 timer), to samlinger om våren og to samlinger om høsten.

Kurset forutsetter at deltakerne er motiverte og kan sette av tid til kurs og forberedelser. Deltakerne må ha oppnådd resultater med egen hund. Deltakerne må praktisere som hjelpeinstruktører minst 20 timer i løpet av kursperioden, enten i OODK eller i en annen klubb. Kurset avsluttes med eksamen – skriftlig, muntlig og praktisk.

Det koster en god del å arrangere slike kurs (4-5000 kroner per deltaker). Medlemmer i OODK som består eksamen, vil få dekket storparten av deltakeravgiften, men må regne med en egenandel på 1000 kroner.