Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus avholder kynologikurs 17., 18. og 19. februar 2012 i Norsk Kennel Klubs lokaler i Nils Hansensv. 20, Bryn

Foreleser: Wenche Eikeseth og Maija Heinilä

Kurset begynner fredag ettermiddag, hele lørdag og avsluttes søndag 17.00. Kurset er åpent for alle hundeeiere uansett bakgrunn.

Kursinnhold:

Bakgrunn for det kynologiske arbeid med hundens historie og utvikling.

Anatomi og bevegelser.

Genetikk (avlslære). Basalbegreper og hva man skal ta hensyn til i hundeavl.

Rasebeskrivelse, typebegrepet, kritikkskriving etc.

Dessuten gruppearbeider rundt hovedemnene.

NB! For alle som har planer om å utdanne seg til eksteriørdommer er kynologikurset obligatorisk!

 

Kurset omhandler NKKs 5 dommerelevkompendier. 3 av heftene er de mest aktuelle:

nr. 1 – Hundedommeren – Bakgrunn og forutsetninger.

nr. 3 – Anatomi og bevegelser

nr. 5 – Genetikk, pels og farger.

Heftene fås kjøpt direkte fra NKK, og koster kr. 150,00 per stykk, eller du kan bestille de heftene du ønsker ved påmelding til kurset.

Pris pr deltager kr 800,-. I tillegg kommer kurshefter. Hver ordner sin egen lunsj begge dager. Påmelding/betalingsfrist snarest eller innen 3. februar 2012. Begrenset antall deltagere, så vær rask. Påmeldingen sendes: E-post: nkk.oslo-akershus@klubb.nkk.noBetaling til konto 1644 27 86139. Eventuelle opplysninger Kirsten Svendsen tlf. 64 95 75 79.