Marianne Aker
Leder

marokken@gmail.com
tlf. 90860611

Carol Ann Myhre
Nestleder
Hege Torp
Kasserer

kasserer@oodk.org

Wenche Olsen
Sekretær
Anette Jægersborg
Styremedlem
Helle Langmoen
Styremedlem
                    Gro Eker
                    Styremedlem