STYRET 2021

Marianne Aker
Leder

marokken@gmail.com
tlf. 90860611

Carol Ann Myhre
Nestleder

Hege Torp
Kasserer

kasserer@oodk.org

Wenche Olsen
Sekretær

Anette Jægersborg
Styremedlem

Helle Langmoen
Styremedlem

Tormod Skaret
Styremedlem

Gro Eker

1.vara styremedlem