STYRET 2021

Marianne Aker
Leder

marokken@gmail.com
tlf. 90860611

Carol Ann Myhre
Nestleder

Hege Torp
Kasserer

kasserer@oodk.org

Kari Schrøder
Sekretær

Anette Jægersborg
Styremedlem

Wenche Olsen
Styremedlem

Tormod Skaret
Styremedlem

Helle Langmoen
1. vara styremedlem

Gro Eker
2.vara styremedlem