Årets nybegynnerkurs i agility ble gjennomført 5.-6. mai med følgende deltakere:

Sidsel/Amy
Nina/Nox
Anna Liisa/Raiku
Kari/Frøya
Hanne Marit/Mio
Henna/Nappi
Vibecke/Felix
Veronica/Skippy
Susanna/Lita
Sidsel/Flora
Irene/Lennart
Kristin/Lizzie

Takk til instruktørene Geir, Kirsten, Kari, Tor og Nantika!