Marianne Aker

Marianne Aker

Leder

marokken@gmail.com
Mob. 90860611

 Linda Bøhm Knutzen

Linda Bøhm Knutzen

Nestleder

Hege Torp

Hege Torp

Kasserer

kasserer@oodk.org

Espen Jorde

Espen Jorde

Sekretær

Lisbeth Bergholt

Styremedlem

Hege Wang

Styremedlem

Yngvild Brønner

Yngvild Brønner

1. Vara

Ragnhild Kræmer

Ragnhild Kræmer

2. Vara