OODK-poeng

1235235_620890371267604_2118493681_n

Styret vedtok på styremøte 14. februar 2012 å innføre et poengsystem for å belønne OODK-medlemmer som deltar på dugnader og som mannskap når OODK arrangerer stevner. Styret vedtok å  justere dette systemet på sitt møte 17. desember 2019. Etter dette gjelder følgende:  

Satser 
Halv dag (mindre enn 4 timer): 100 poeng 
Hel dag (4 timer eller mer)200 poeng 
To dager (helg)450 poeng
Stevneleder: 600 poeng 
Instruktør nybegynnerkurs/trening: 150 poeng per kurskveld – gjelder instruktør uten trening av egen hund. 
Bestå kurs som stevneleder og instruktør: 500 poeng – gjelder kurs som gir kompetanse til nytte for OODK. 

Ett OODK-poeng tilsvarer 1 krone. Poengene kan veksles inn i rabatter på kurs, treningsavgift etc. Medlemmene har selv ansvar for å påse at poengene blir registrert på poengskjemaet som er tilgjengelig på hvert arrangement. Opptjente OODK-poeng kan benyttes så lenge man er medlem av OODK.

Oversikt over medlemmenes OODK-poeng finner du her:
Status OODK poeng 21. desember 2021
Dersom du finner feil i oversikten, kontakt Hege Torp på kasserer@oodk.org