Konkuranselydighetstrening

Velkommen til konkurranselydighetstrening i OODK. I år har vi ingen treningsansvarlig så all trening er kun basert på egentrening. Man må ikke konkurrere i lydighet for å delta på treningene, men fokuset på trening er øvelsene i NKKs lydighetsprogram. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta oss av hverdagslydighet.

Regler for deltagelse på konkurranselydighetstrening

 • Må være medlem av OODK
 • Må ha gjennomført bronsemerkekurs / startet i konkurranse, unntak kan gjøres ved søknad til treningsansvarlig
 • Går man på bronsemerkekurs i regi av OODK kan man delta på treningene.

Ordensregler

 • Lufting av hunder skal skje langs kanten eller i skogen.
 • Ingen løse hunder med mindre du trener og har kontroll på hunden din. Har du ikke kontroll så ha på langline så det er enklere å stoppe hunden hvis den løper ut.
 • Ikke la hundene hilse på hverandre med mindre det er avtalt på forhånd.
 • Har du løpetispe så henvend deg til de som er på trening så blir dere enig om hvor dere kan trene uten at godluktene spres over alt.

Fellestreninger

 • Fellestrening med instruktør på tirsdag utgår da vi ikke har noen som har tatt på seg treningsansvarlig vervet. Det blir vanlig egentrening, men gressletta blir delt inn i to, hvor den ene siden er beregnet for kl. 1 og 2 og innerst mot skogen blir området satt av til de som trener øvelsene i kl. 3 og FCI.
 • Torsdager fra kl.18:00 er det egentrening forbeholdt øvelsene i LP-programmet.
 • Fra oktober, når det blir mørkt og behov for lys, har hver gren egen treningsdag. Konkurranselydighet trener på tirsdager på midtre plan hvor det er belyst.
 • Ta gjerne med deg en stol, det sosiale er også viktig.

Info og oppdateringer

For jevnlig oppdatering om konkurranselydighetstrening, meld deg inn i vår Facebookgruppe for konkurranselydighet.

Spørsmål kan rettes til epost: oodk.lydighet@gmail.com

Fritrening

Fritrening er egentrening uten instruktør/treningsleder. Alle klubbens medlemmer og grener kan på generell basis benytte Brekke til fritrening på tider som ikke er forbeholdt annen trening og kurs. Alle som fritrener må ta hensyn til hverandre og dele området mellom seg. Spesielt viktig er dette i «mørketiden» når belyst område er begrenset. Fritrening utenom oppsatte tider skal annonseres på Facebook.

Styret oppfordrer alle som trener i OODK til å hjelpe til på klubbens arrangement, det er slik vi får inntekter til klubben. 

                                                                                                 
                                                             

                                                               Vel møtt til trening!