Lydighetstrening

Miehkki hopp apport

Velkommen til lydighetstrening i OODK

OODK tilbyr fellestrening med instruktør for alle klasser i sommerhalvåret, samt fritreninger. Styret oppfordrer alle som trener i OODK til å hjelpe til på klubbens arrangementer, det er her vi får inntekter til klubben.

Regler for deltagelse

Man må være medlem (ha betalt medlemskontingent for inneværende år) for å delta på trening i OODK. En møter i god tid til trening med ferdig luftet hund.  Hundene luftes i bånd og en plukker opp etter dem.  All fritrening utenom oppsatte tider skal skrives på Facebook, slik at flere kan bli med. Det er ingen restriksjoner for å delta på de ordinære lydighetstreningene på Brekke i sommerhalvåret. 

Fellestreninger: Det er fellestreninger i lydighet på banen på Brekke hver tirsdag i sommerhalvåret når det ikke er snø. Bommen blir låst opp kl. 18.00, og treningen starter kl. 19.00. 

For jevnlig oppdatering om lydighetstrening, meld deg inn i vår Facebook-gruppe for lydighet! 
Spørsmål kan rettes til treningsansvarlig Marianne Aker: oodk.lydighet@gmail.com 

Fritrening       

Fritrening er egentrening uten instruktør/treningsleder. Alle klubbens medlemmer og grener kan på generell basis benytte Brekke til fritrening på tider som ikke er forbeholdt annen trening og kurs. I sommerhalvåret har de treningsansvarlige ofte satt opp faste dager/tider for når de ulike grenene kan fritrene. Alle som fritrener må ta hensyn til hverandre og dele området mellom seg. Spesielt viktig er dette i «mørketiden» når belyst område er begrenset. Fritrening utenom oppsatte tider skal annonseres på Facebook.