Konkurranselydighetstrening

Velkommen til konkurranselydighetstrening i OODK

 
OODK tilbyr fellestrening med instruktør for alle klasser samt egentrening.

Styret oppfordrer alle som trener i OODK til å hjelpe til på klubbens arrangement, da det er her vi får inntekter til klubben.
Regler for deltagelse

Krav for å være med på konkurranselydighetstrening er:
  • Må være medlem av OODK
  • Må ha gjennomført bronsemerkekurs / startet i konkurranse
  • Unntak kan gjøres ved søknad til treningsansvarlig
  • Går man på bronsemerkekurs i regi av OODK kan man delta på treningene.
Man må ikke konkurrere i lydighet for å delta på treningene, men fokuset på trening er øvelsene i lydighetsprogrammet til NKK. Vi har ikke kapasitet til å ta oss av hverdagslydighet.

  • Lufting av hunder skal skje langs kanten eller i skogen.
  • Ingen løse hunder med mindre du trener og har kontroll på hunden din. Har du ikke kontroll så ha på langline så er det enklere å stoppe hunden hvis den løper mot en annen hund.
  • Ikke la hunder hilse på hverandre med mindre det er avtalt på forhånd.
  • Har du løpetispe så henvend deg til kveldens treningsleder som vil anvise en plass for deg.
 
Fellestreninger

Fellestrening med instruktør på tirsdager starter kl.18:00 for nybegynnere. Så overtar de som har startet i kl.1 og oppover med fellesøvelser fra kl.19:00. Har man erfaring fra konkurransetrening tidligere så kan man delta på treningene fra kl.19:00.
Torsdager fra kl.18:00 er det egentrening forbeholdt øvelsene i LP-programmet.
Ta gjerne med deg en stol, for det sosiale er også viktig.
Fra oktober så har hver gren sin dag – lydighet har tirsdager. Da trener vi på midtre plan hvor det er belyst.
For jevnlig oppdatering om lydighetstrening, meld deg inn i vår Facebook-gruppe for konkurranselydighet!
Spørsmål kan rettes til treningsansvarlig Marianne Aker: oodk.lydighet@gmail.com
 
 
Fritrening

Fritrening er egentrening uten instruktør/treningsleder. Alle klubbens medlemmer og grener kan på generell basis benytte Brekke til fritrening på tider som ikke er forbeholdt annen trening og kurs. Alle som fritrener må ta hensyn til hverandre og dele området mellom seg. Spesielt viktig er dette i «mørketiden» når belyst område er begrenset. Fritrening utenom oppsatte tider skal annonseres på Facebook.