NKK/NBF

 

OODKs høringssvar til NBF angående forslag om endringer i programmet for brukshundprøver Høringssvar fra OODK Endringer i programmet for brukshundprøver

OODK tok initiativ til denne henvendelsen til NKK om forbud mot døve hunder i agility: døvehunderforbud

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Styret i OODK har gitt en høringsuttalelse i forbindelse med endringer i Agilityreglene: Svar til Høring NKK om Agilityreglene

——————————————————————————————————————————————————————————————-

NKK har sendt ut informasjon om tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet
Tillitsverv i NKK og privat virksomhet


OODK-styret har gitt en høringsuttalelse i forbindelse med endringer i NKKs lover. Høringsuttalelsen finnes her: Høring om endringer i NKKs lover

————————————————————————————————————–

NKK ønsker innspill til «revidert utdanningsplan for trinn I instruktører». OODKs forslag til revidert utdanningsplan er her: Utdanningsplan trinn 1 2015

————————————————————————————————————–

OODK har sendt høringsuttalelse til NKK om forslag til endring av NKKs rovdyrpolicy Høringsuttalelse rovdyrpolicy.

————————————————————————————————————–
Oslo og omegn dressurklubb har foreslått følgende kandidater til KG i agility:
Vi foreslår at Anette Mjøen (instruktør), Simen Noel (dommer) og Gondola Guttormsen (dommer) som i dag sitter i KG fortsetter enda et år. I tillegg foreslår vi at Linda Stensrud (instruktør), Silje Johansen (instruktør) og Jan Egil Eide (dommer) tas inn som nye medlemmer. Alle kandidatene har sagt seg villig til vervet.

————————————————————————————————————– NKK har mottatt søknad om ny klubb og ber om uttalelse fra regionen og dens medlemsklubber, innen 15 desember, før søknaden legges frem for Hovedstyret:  Søknaden finnes her: søknadstekst_skarnes_hundeklubb, og brevet fra NKK her: følgebrev_skarnes_NKK Dersom noen av våre medlemmer har synspunkt på søknaden, ta kontakt med styret innen 10. desember. 2014. ————————————————————————————————————– NKK har lagt ut Høringsbrev NKKs rovdyrpolicy og ber om innspill med frist 18.desember 2014. Styret ber medlemmer som ønsker å delta i høringen om å ta kontakt med styret. ————————————————————————————————————– NKK region Oslo/Akershus avholder ekstraordinært årsmøte, den 19.11.2014,  for å komplettere styre og valgkomite: 2014-varsling-ekstraordinært-årsmøte. Styret ber medlemmer som har forslag på kandidater om å ta kontakt med styret innen fristen (29.10) for innsendelse av forslag til valgkomiteen. ————————————————————————————————————– NKKs hovedstyre inviterer til medlemsklubber og forbund til åpent dialogmøte lørdag 8. november kl 10-14 på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen. Hensikten med møtet er å åpne for dialog mellom medlemsklubber og den politiske ledelsen i NKK. OODK kan stille med to representanter på møtet. Dersom du er interessert i å delta, ta kontakt med OODK-styret innen 4. oktober dialogmøte 8 nov NKK ————————————————————————————————————– NKK har kalt inn til året RS (Representantskapsmøtet) den 08 – 09.11.2014. Klubben har ikke anledning til direkte å velge representanter til møtet (dette blir gjort på årsmøtet i regionen Oslo/Akershus). Men klubben kan sende inn forslag til saker, samt kandidater til tillitsverv som er på valg. Fristen er 15. august. Se link 2014_-_RS_velger for oversikt over personer/ tillitsverv som er på valg. Styret ber medlemmer som har forslag til kandidater og/eller saker sende disse til post@oodk.org ————————————————————————————————————– Høringsinnspill vedrørende særkomite for bruks- og aktivitetsområdene i NKK ————————————————————————————————————– Det vises til vedlagte brev vedrørende med høring om NKKs ressurskartlegging i henhold til vedtak på fjorårets representantskapsmøte. Styret ber medlemmer som ønsker å delta i høringen ta kontakt med styret innen høringsfristen den 01.05.14 Høring e. RS vedtak 2013 Ressursbruk – Aktivitetsavd og IT Ressursbruk – Helseavdelingen ny Ressursbruk – Reg. og Øk. II Ressurskartlegging administrerende direktør Ressurskartlegging Totalt Orgavd II Ressurskartlegging_kommunikasjon ————————————————————————————————————- Det vises til vedlagte brev vedrørende med høring om NKKs overordnede strategiplan for perioden 2014 – 2018. Styret ber medlemmer som ønsker å delta i høringen ta kontakt med styret innen høringsfristen den 20.06.14 Brev strategiplan Vedlegg – høring strategiplan ————————————————————————————————————– Innkallelsen til NKKs ekstraordinære representantskapsmøte, 24. april 2014. Påmeldingsfristen er 10. april. Innkallelse og saksliste til_eo_RS Notat_til_eo_RS_2014 ————————————————————————————————————– Referatet fra Dialogmøtet 2013 Referat – Dialogmøte 2013 ————————————————————————————————————— Protokollen fra Norsk Kennel Klubs 52. ordinære representantskapsmøte, avholdt 09.11.13. NKKs representantskapsmøte 09.11.2013 —————————————————————————————————————- TIL INFO: Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok, i sitt møte 11.12.13, følgende: Dialogmøtet avholdes lørdag 08.11.14 fra kl. 10.00 – 14.00. Representantskapsmøtet avholdes fra kl. 15.00 – 18.00 og fortsetter søndag (9/11) fra kl. 10.00 til man er ferdig med møtet. Sakslister og referater (tidl. protokoller) fra Hovedstyremøtene blir fortløpende lagt ut på denne linken:  http://web2.nkk.no/om-nkk/dette-gjor-nkk/hovedstyret-og-komiteer/ —————————————————————————————————————- Styret ber medlemmer som ønsker å delta i høringen ta kontakt med styret innen høringsfristen,  fredag 2. mai. Høring vedrørende opprettelse av særkomite for bruks- og aktivitetsområdet 1 Høring vedrørende opprettelse av særkomite for bruks- og aktivitetsområdet 2 —————————————————————————————————————– Styret ber medlemmer som ønsker å delta i høringen ta kontakt med styret innen høringsfristen, den 130214. Søknad om medlemskap i NKK —————————————————————————————————————– OODKs forslag vedrørende endrede opprykksregler —————————————————————————————————————— OODKs uttalelse om Agilty 1814 —————————————————————————————————————— Høringsuttalelse på NKKs fellesbestemmelser for prøveregelverk —————————————————————————————————————— Høring: Utkast til Brukerforum IT (BIT) sitt mandat til høring. Høringsfrist: 5 februar 2014. Mandat for Norsk Kennel Klubs Brukerforum IT (BIT) ——————————————————————————————————————- Den 31. desember utgår perioden for valgte personer i mange av NKKs komiteer. Klubbene bes komme med forslag til de kompetansegrupper(KG)/komiteer som er aktuelle for klubbens aktiviteter. Frist for innsendelse av forslag til NKK er 20.november. 2013. Styret oppfordrer klubbens medlemmer til å sende inn forslag på kandidater til post@oodk.org senest 17.november. Kandidaten må være forespurt – og CV /presentasjon følge forslaget. Se link for en oversikt over hvilke komiteer det bes om forslag til, og krav som stilles til kandidatur. Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer, 2014 ——————————————————————————————————————– Invitasjon fra NKK region Oslo/Akershus: regionen inviterer til medlemsmøte, onsdag 6. nov. for gjennomgang av sakspapirer til Norsk Kennel Klubbs Representantskapsmøte som avholdes 9.november 2013 (se link til sakslisten). Dersom noen av våre medlemmer ønsker å delta på medlemsmøtet ta kontakt med styret for mer info og tilsending av sakspapirene til RS. Styret gjør oppmerksom på at OODK ikke har anledning til å stille med representanter på selve RS- møtet. Innkallelse saksliste RS 2013

———————————————————————————————————————
 
Høring:Ny klubb søknad om medlemskap i NKK Høringsfrist: 6.nov. 2013.
Søknaden har vært til behandling i administrasjonen i NKK da den nye klubben ønsket navnet Oslo Sporthundklubb. Styret i klubben har nå forandret navnet til Oslo Brukshundklubb. For mer info om klubben gå inn på denne nettsiden  www.sportshundklubb.no. Se også Lover Oslo Sportshundklubb.
Styret ber medlemmer som ønsker å delta i høringen ta kontakt med styret innen høringsfristen.
 
———————————————————————————————————————-

Høring: Utkast til revidering av regelverket for eksteriørdommere. Styet ber medlemmer som ønsker å delta i høringen ta kontakt med styret. Høringsfrist 10. des. 2013. –———————————————————————————————————————  Høring: Utkast for IT satsing i NKK. Dersom noen av OODKs medlemmer ønsker å delta i høringen, bes de kontakte styret. Høringfrist: 2. jan. 2014. ———————————————————————————————————————– Invitasjon til dialogmøte: Brev til NKKs medlemsklubber og forbund. HS (hovedstyret) i NKK inviterer til åpent dialogmøte den 10.nov. 2013. Klubbene kan stille med to representanter. Svarfrist 21.okt. 2013. Ønsker noen av våre medlemmer å stille, bes de kontakte styret.