Jubileumsberetning

Styret i OODK har gleden av å publisere en beretning om klubbens første 40 år, fra 1980 til 2020. Beretningen er skrevet av mangeårig medlem Ragnhild H. Knudsen. Hun har samlet tekst og bilder som gir et unikt innblikk i store og små øyeblikk fra OODKs historie. Her kan du blant annet lese om klubbens aktiviteter, og om hunder og hundeførere.
Styret takker Ragnhild for det omfattende og krevende arbeidet. Vi ønsker OODKs medlemmer og andre interesserte god lesing!