Faste treningstider på Brekke

 

Oversiktene under viser faste treningstider på Brekke fra oppstart på våren til 30. september.

Oversikten under viser faste treningstider på Brekke fra 1. oktober til snøen legger seg.