Brukstrening

Rundering 4

Velkommen til trening i brukshundsport i OODK! OODK tilbyr sine medlemmer organiserte treninger med treningsleder og fritrening innen bruks. Alle som trener i OODK oppfordres til å hjelpe til på klubbens arrangementer, det er her vi får inntekter til klubben.

Til alle treninger møter vi i god tid med ferdig luftet hund. Tenk på at hunden bør være varmet opp før treningens start; dette er helt nødvendig før trening og øvelser som krever brått temposkifte, for å forebygge skader. Hundene luftes i bånd og vi plukker opp etter dem. All fritrening utenom oppsatte tider skal annonseres på facebook, slik at flere kan bli med.

Det er trening i brukslydighet med treningsleder på Brekke (nedre plan) hver mandag kl. 18-19 (midtre plan i mørketiden). Medlemmer av OODK finner nærmere info om disse treningene her. På mandager er det også mulig med fritrening kl. 19-22. I tillegg er det fritrening på onsdager kl. 18-22 (nedre plan). Det er ingen krav til spesielle ferdigheter for å trene brukslydighet, men for å få fullt utbytte av treningen bør hunden kunne lydighet på bronsemerkenivå.

Treninger i spesialøvelsene (feltsøk, spor og rundering), vil primært foregå på torsdager i år. Medlemmer av OODK avtaler sted fra gang til gang på denne facebook-siden, så følg med der. Det vil så langt det er mulig, også være treningsleder disse dagene. Tidspunkt for oppmøte vil være 17.30, eller 18.00 – sjekk facebook for tid og øvelse den aktuelle dagen. For å kunne delta på organiserte fellestreninger i spesialøvelsene må man ha deltatt på et kurs eller ha treningserfaring (for eksempel gjennom redningshundene), slik at man har grunnleggende kjennskap til den spesialøvelsen man ønsker å trene. Grunnopplæring i spesialøvelsene er både tid- og ressurskrevende, og gir mindre treningstid for de mer erfarne og mindre utbytte til de helt ferske utøverne, dersom man ikke har noe erfaring. Fellestreningene er ikke et kurs, men et organisert tilbud for trening i klubbregi. Man kan uavhengig av den organiserte treningen, og faste treningsdager, ta initiativ til treninger på facebook, så lenge man er medlem i klubben.

Treningssteder finner du her. Vel møtt til trening!

Har du spørsmål, eller kunne du tenke deg å bidra til aktivitet i bruksgruppa? Ta kontakt med treningsansvarlig Kari Schrøder. Email: oodk.bruks@gmail.com.

 

Fritrening       

Fritrening er egentrening uten instruktør/treningsleder. Alle klubbens medlemmer og grener kan på generell basis benytte Brekke til fritrening på tider som ikke er forbeholdt annen trening og kurs. I sommerhalvåret har de treningsansvarlige ofte satt opp faste dager/tider for når de ulike grenene kan fritrene. Alle som fritrener må ta hensyn til hverandre og dele området mellom seg. Spesielt viktig er dette i «mørketiden» når belyst område er begrenset. Fritrening utenom oppsatte tider skal annonseres på facebook.