Brukstrening

Rundering 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til trening i brukshundesport i OODK. Vi tilbyr sine medlemmer organiserte treninger med treningsledere og fritrening.  Klubben tilbyr også ulike kurs innen brukshundesport fra tid til annen. 

Brukshundesport
Brukshundesport passer til de fleste hunderaser. Sporten omfatter ulike typer lydighetsøvelser (på bane) og spesialøvelser (oftest i skogen). De mest brukte spesialøvelsene er spor, rundering og feltsøk. Selv om man ikke skal konkurrere, er dette fine aktiviteter som bygger på hundens medfødte drifter og som de aller fleste hunder elsker å gjøre. I øvelsen spor, skal hunden følge sporet av et menneske (forfølgelsesspor). Hundefører holder hunden i en sporline under øvelsen.

Rundering er en annen form for søk, der hunden løper løs (men under kontroll av hundefører) og søker på overvær etter mennesker. Da kan hunden holde større fart og gjennomsøke et stort område på kort tid. Hunden skal melde til fører når den har funnet mennesket.

Feltsøk er også et overværsøk, men i denne øvelsen leter hunden etter mindre gjenstander (hansker, lommebøker etc.) på et avgrenset område. Hunden skal apportere gjenstandene til hundefører.

Les gjerne mer om de forskjellige øvelsene på www.norsk-brukshundsport.no

Trening i Brukslydighet
Det er trening i brukslydighet med treningsleder på Brekke (nedre plan) hver mandag kl. 18-20 (midtre plan i mørketiden). Medlemmer av OODK finner nærmere informasjon om disse treningene gruppens facebookside. På mandager er det også mulig med fritrening fra kl. 20.00. I tillegg er det fritrening på onsdager kl. 18-22 (nedre plan). Det er ingen krav til spesielle ferdigheter for å trene brukslydighet, men for å få fullt utbytte av treningen bør hunden kunne lydighet på bronsemerkenivå.

Trening i Spesialøvelser
Treninger i spesialøvelsene (feltsøk, spor og rundering) foregår på torsdager, oftest på Sandermosen eller et annet sted i Maridalen. Tid og sted for trening annonseres fra gang til gang på gruppens facebookside . Det vil så langt det er mulig, også være treningsleder disse dagene. Torsdagstreningen starter vanligvis kl. 1800. Noen ganger trener vi også i helgene, lørdag eller søndag.

Til alle treninger møter vi i god tid med ferdig luftet hund. Tenk på at hunden bør være varmet opp før treningens starter. Dette er helt nødvendig før trening og øvelser som krever brått temposkifte for å forebygge skader. Hundene luftes i bånd og vi plukker opp etter dem. Ta med vann til hunden.

Fritrening
Fritrening er egentrening uten instruktør/treningsleder. Alle klubbens medlemmer og grener kan på generell basis benytte Brekke til fritrening på tider som ikke er forbeholdt annen trening og kurs. Alle som fritrener må ta hensyn til hverandre og dele området mellom seg. Spesielt viktig er dette i «mørketiden» når belyst område er begrenset. Fritrening utenom oppsatte tider skal annonseres på gruppens facebookside.

Regler for deltagelse på treninger
For å kunne delta på organiserte fellestreninger i spesialøvelsene må man ha deltatt på et kurs i regi av OODK, andre hundeklubber, private instruktører eller hundeskoler, eller ha treningserfaring slik at man har grunnleggende kjennskap til den spesialøvelsen man ønsker å trene. Alle medlemmer er velkommen til å være med på trening for å se hva disse spesialøvelsene innebærer, før de går på kurs. Fellestreningene er ikke et kurs, men et organisert tilbud for trening i klubbregi. Man kan uavhengig av faste treningsdager, ta initiativ til treninger på facebook, så lenge man er medlem i klubben.

Kontaktinfo
Har du spørsmål, eller kunne du tenke deg å bidra til aktivitet i bruksgruppa, kan du ta kontakt med treningsansvarlig på epost: oodk.bruks@gmail.com.

 

Alle som trener i OODK oppfordres til å hjelpe til på klubbens arrangementer, det er slik vi får inntekter til klubben.

 

Vel møtt til trening!