Nøkkelpersoner 2021

   
Ansvarlig for
materiell og utstyr
  Webredaktør Revisor
Tormod Skaret   Karine Haugland Christin Grabo
Mari Eidstuen (vara)

943783_515834868474955_1510191147_n
Ansvarlig for nøkler Gressklipper Valgkomite
Marianne Aker Nina Kristiansen Synøve Dal (leder)
Hege Wang
Caroline S. Haadem
Anne Åbyholm (vara)