Agilitytrening

532402_4962913189554_888005061_n

Velkommen til agilitytrening i OODK

Se her for midlertidige regler i forbindelse med smittevern i forbindelse med Covid-19.
https://www.oodk.org/nye-regler-for-trening-pa-brekke-gjeldende-fra-20-april-2020/ 

OODK tilbyr trening med instruktør for nybegynnere og videregående, samt fritrening uten instruktør. Det er forventet at alle som trener i OODK bidrar på klubbens arrangementer, det er her vi får inntekter til klubben. Les grundig gjennom informasjonen nedenfor før du møter opp på trening. Neste stevne vi skal arrangere er 4. september 2021 – sett av datoen allerede nå :-).

Høsten 2021 arrangeres det organisert videregående trening med Irene Yrstad som instruktør på tirsdager. Her er det allerede påmeldt medlemmer.  På torsdager har vi åpen trening for alle, med hovedvekt på nybegynnere. Det er klubbens medlemmer som stiller som treningsleder på disse treningene. Det innebærer at de stiller med opplegg og bidrar med instruksjon innenfor den enkeltes kompetanse.

Alle må gi beskjed på Facebook-siden vår om de kommer på trening,  i tilfelle smittesporing skulle bli nødvendig (i tillegg til at det alltid er greit å vite hvor mange som kommer).

Vi har muligheter for fritrening på kveldstid på fredager, og ellers på dagtid resten av uka.

Alle som skal delta på agilitytrening i OODK må:

  • være medlem i klubben
  • ha fullført nybegynnerkurs (både hund og fører)
  • ha tillatelse fra treningsansvarlig (oodk.agility@gmail.com)
  • ikke gå lagkonkurranser for andre klubber*
  • ha en hund som kan omgås andre hunder og har grunnleggende lydighetsferdigheter
  • utvise normal høflighet mot sine medutøvere
  • møte i god tid til trening med ferdig luftet hund
  • være med på bygging og rydding av bane
  • holde hunden i bånd når den ikke trener på hindre

Treningsansvarlige: Beate Kittilsen og Helle Langmoen. E-post oodk.agility@gmail.com 

 * Overgangsordning for nye medlemmer som allerede går lag for en annen klubb ved innmelding i OODK: de kan trene hos oss og fortsette på laget for den andre klubben ut den NM-kvalifiseringsperioden som var gjeldende da de meldte seg inn. Når ny kvalifiseringsperiode starter, kan man ikke gå lag for andre klubber enn OODK. Regelen om treningsforbud for medlemmer som går lag for andre klubber gjelder altså først kvalifiseringsperioden etter at de melder seg inn. Overgangsordningen kommer til å inngå i retningslinjene for agility lag når de skal revideres.   

Aldersgrense: I OODK er hovedregelen at hunder skal være fylt 12 måneder før de kan starte på nybegynnerkurs og agilitytrening. Erfarne utøvere i klubben som driver med agility fra før kan få unntak etter søknad til styret.

Fritrening

Fritrening er egentrening uten instruktør/treningsleder. Alle klubbens medlemmer og grener kan på generell basis benytte Brekke til fritrening på tider som ikke er forbeholdt annen trening og kurs. I sommerhalvåret har de treningsansvarlige ofte satt opp faste dager/tider for når de ulike grenene kan fritrene. Alle som fritrener må ta hensyn til hverandre og dele området mellom seg. Spesielt viktig er dette i «mørketiden» når belyst område er begrenset. Fritrening utenom oppsatte tider skal annonseres på Facebook.

Ved spørsmål angående agilitytrening, ta kontakt med agilityansvarlige på oodk.agility@gmail.com