Agilitytrening

532402_4962913189554_888005061_n

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til agilitytrening i OODK. Vi tilbyr trening med instruktør for nybegynnere og videregående, samt fritrening uten instruktør.

Fellestreninger
På torsdager har vi trening for de som har tillatelse og gjennomført nybegynnerkurs, med hovedvekt på nybegynnere. Det er klubbens medlemmer som stiller som treningsledere på disse treningene. Det innebærer at de stiller med et opplegg og bidrar med instruksjon innenfor den enkeltes nivå.

Alle må gi beskjed på Facebooksiden vår om de kommer på trening for å vite hvor mange som kommer https://www.facebook.com/groups/144919729033544/

Vi har muligheter for fritrening på kveldstid på fredager, og ellers på dagtid resten av uken

Les grundig gjennom informasjonen nedenfor før du møter opp på trening.

Alle som skal delta på agilitytrening i OODK må:

 •  Være medlem i klubben
 • Ha fullført nybegynnerkurs (både hund og fører)
 • Ha tillatelse fra treningsansvarlig (oodk.agility@gmail.com)

Send oss en mail med litt informasjon om rase, alder på hund og om dere har fullført nybegynnerkurs eller ikke.
Du kan ikke delta på treninger før du har fått tillatelse via mail.

Når du er blitt medlem og fått godkjennelse av treningsansvarlige til å trene, så kan du melde deg inn i https://www.facebook.com/groups/144919729033544. Les retningslinjer for trening som ligger under fremhevet i fb gruppa.

 • Ikke gå lagkonkurranser for andre klubber
 • Ha en hund som kan omgås andre hunder og har grunnleggende lydighetsferdigheter
 • Utvise normal høflighet mot sine medutøvere
 • Møte i god tid til trening med ferdig luftet hund
 • Være med på bygging og rydding av bane
 • Holde hunden i bånd når den ikke trener på hindre

Fritrening
Fritrening er egentrening uten instruktør/treningsleder. Alle klubbens medlemmer og grener kan på generell basis benytte Brekke til fritrening på tider som ikke er forbeholdt annen trening og kurs. I sommerhalvåret har de treningsansvarlige ofte satt opp faste dager/tider for når de ulike grenene kan fritrene. Alle som fritrener må ta hensyn til hverandre og dele området mellom seg. Spesielt viktig er dette i «mørketiden» når belyst område er begrenset. Fritrening utenom oppsatte tider skal annonseres på Facebook.

For å få kode og tilgang til hindrene, må du ha deltatt minst 3 ganger på ordinær trening. Du kan gjerne være med andre som låser opp for fritrening.

Treningsansvarlige for agility:

 • Beate Kittilsen, e-post oodk.agility@gmail.com
 • Guro Henriksen, e-post oodk.agility@gmail.com