Første innetrening for AG var i Sinsenhallen torsdag den 12. september. Det ble en fin treningskveld. Denne treningsrekken fortsetter annenhver uke fremover.

Men det skal likevel bli mulig å trene agility hver uke:

  • Vi fortsetter med utetrening på Brekke annenhver torsdag de  ukene da det ikke er innetrening. NB: På grunn av lysforholdene starter treningen kl 17.30 for alle. Siste gang på Brekke blir torsdag 17. oktober (se aktivitetskalenderen).
  • For å gi mulighet til ukentlig trening også etter at utesesongen er helt slutt, har styret nå gjort avtale om ekstra timer i Sinsenhallen fredager i de ukene da det ikke er agilitytrening i hallen. Dette blir fredagene 1. 15 og 29 november og 13. desember. Det var ikke mye ledig tid, så vi må ta kvelden til hjelp: Treningen blir fra kl 20 til kl 22 (etter at lydighet har trent kl 18 – 20). Disse ekstrakveldene vil en instruktør sette opp tre baner, men ellers blir det ikke instruksjon, så hver kan drive egentrening. Vi regner med å fortsette med denne ordningen etter nyttår. Påmeldning til denne ekstra treningsrekken vil bli lagt ut i god tid før den begynner.