Agilitytreningen torsdag flyttes
På grunn av dobbeltbooking i Sinsenhallen utenfor vår kontroll, må vi dessverre flytte agilitytreningen torsdag 10. oktober til Brekke. De som kan komme så tidlig, bes møte opp kl 17.30 for å bygge baner. Treningsstart er kl 18.00 eller litt før.