Etter mange års opphold vedtok styret på styremøtet den 7. januar 2014 å gjenoppta en hyggelig tradisjon i klubben: Kåring av årets hund i forskjellige kategorier. I dag har OODK fire grener: agility, bruks, lydighet og rallylydighet. Det ville bli for mange kåringer hvis vi skulle dele ut «årets hund»-titler i alle klasser i alle grener. Styret har derfor vedtatt å kåre én årets hund i hver gren.

Påmeldingsfrist for årets hund 2015 er 25. januar 2016. 
Vinnerne blir annonsert på årsmøtet 10. mars.

Reglene for de ulike grenene finner du her: Agility, bruks, lydighet og rallylydighet