Styret innkaller med dette til årsmøte i Oslo og Omegn Dressurklubb 20. mars 2024 kl 18:00 på Årvoll Skole, Bård Skolemesters vei 1, 0590 Oslo. Innkallingen er sendt alle registert som medlemm per 25. februar 2024.

Alle medlemmer oppfordres til å møte. 

Innkalling med vedlegg ligger her

Styret i Oslo og Omegn Dressurklubb.