Oppdaterte regler for kåring av ÅRETS HUND.

Det kåres en vinner i hver klasse for hver av de fire grenene Agility (inkl. hopp), Brukshund,
Lydighet og Rallylydighet. Eier og fører må være medlem av OODK. Eier må selv melde på hunden til kåringen, men styret i OODK tar seg av utregningen. Kun individuelle resultater fra offisielle stevner som er arrangert i Norge, og som er godkjent
av NKK, teller. Resultatene gjennom kalenderåret vil være tellende for kåringen. Oppnådde resultater fra hvert stevne eller prøve må dokumenteres ved printscreen fra DogWeb eller ved kopi av kritikkskjema, som legges ved
påmeldingen til kåringen. E-poster som inneholder påmelding til kåringen må merkes: «Årets agility-, bruks-, lydighetseller rallylydighetshund» og må inneholde hundens registreringsnummer og stamtavlenavn,evt. NOX-nr., samt de resultatene som skal telle i kåringen.

• E-postadresse: post@oodk.org.
• Påmeldingsfrist: 25. januar påfølgende år.

Kåringen blir utlyst på klubbens hjemmeside og Facebook-sider. Resultatene bekjentgjøres på klubbens årsmøte samt på hjemmesiden og Facebook-sidene. Vinnerne mottar et diplom, sløyfe, heder og ære.