Årets hund

Etter mange års opphold vedtok styret på styremøtet den 7. januar 2014 å gjenoppta en hyggelig tradisjon i klubben: Kåring av årets hund i forskjellige kategorier. Siste gang vi hadde en slik kåring var i 2009. Den gang hadde vi bare to grener, agility og lydighet, men til gjengjeld ganske mange ekvipasjer i hver gren. Da kåret vi årets hund i hver klasse + noen ekstrapriser. I dag har OODK fire grener: agility, bruks, lydighet og rallylydighet. Det ville bli for mange kåringer hvis vi skulle dele ut «årets hund»-titler i alle klasser i alle grener. Styret har derfor vedtatt å kåre én årets hund i hver gren. Reglene finner du under de respektive grenene. Årets agilityhund, årets brukshund, årets lydighetshund og årets rallylydighetshund. Årets hunder blir annonsert på årsmøtet det påfølgende året.