Regler for årets lydighetshund

  • Eier og fører må være medlem av OODK og eier må selv melde på hunden til konkurransen, men OODK tar seg av utregning av poeng.
  • Kun individuelle resultater teller.
  • Reglene gjelder for offisielle stevner, og de tre beste resultatene er tellende.
  • Ved poenglikhet vinner den med premiering i høyeste klasse.
  • Ved klasselikhet vinner den med høyeste premie i klassen.
  • Ved likhet i klasse og premiegrad vinner den yngste hunden.
  • Oppnådde resultater må dokumenteres ved ”printscreen” fra DogWeb og/eller ved kopi av kritikkskjema, som legges ved påmeldingen til konkurransen.
  • E-poster som inneholder påmelding til konkurransen må merkes: «Årets lydighetshund» og må inneholde hundens reg. nr. og stamtavlenavn, evt NOX-nr, samt de resultatene som skal telle i konkurransen. E-postadresse: post@oodk.org.
  • Påmeldingsfrist: 25. januar (NB! Kan variere fra år til år).

Poengberegning, årets lydighetshund

  Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Elite
1. premie 40 50 60 80
2. premie 30 40 50 70
3. premie   30 40 60

Poengberegningen gjelder på tvers av klasser, dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.