Regler for årets rallylydighetshund

  • Eier og fører må være medlem av OODK og eier må selv melde på hunden til konkurransen, men OODK tar seg av utregning av poeng.
  • Kun individuelle resultater teller.
  • Reglene gjelder for offisielle stevner, og de tre beste resultatene er tellende.
  • Ved poenglikhet vinner den yngste hunden.
  • Oppnådde resultater må dokumenteres ved kopi av kritikkskjema som legges ved påmeldingen til konkurransen.
  • E-poster som inneholder påmelding må merkes: «Påmelding til årets rallylydighetshund», og må inneholde og må inneholde hundens reg. nr. og stamtavlenavn, evt NOX-nr, samt de resultatene som skal telle i konkurransen. E-postadresse: post@oodk.org.
  • Påmeldingsfrist: 25. januar (NB! Kan variere fra år til år).

Poengberegning, årets rallylydighetshund

Oppnådd poengsum i hvert tellende stevne deles på 200 (maksimal poengsum) og multipliseres med følgende koeffisienter:

Klasse 1:       1,00
Klasse 2:       1,05
Klasse 3:       1,10
Elite:             1,15

  • Dobbeltstevne teller som to stevner.
  • Poengberegningen gjelder på tvers av klasser, dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.