Årsmøte i OODK avholdes onsdag 18. mars 2020 kl. 1800 på Maridalen skole, Gamle Maridalsvei 45, Oslo.

Alle medlemmer i OODK som har betalt kontingent for 2020 og som har vært medlem i minst 3 uker (siden 26. februar 2020), har møterett og stemmerett.

Forslag til kandidater til valgene må sendes til valgkomiteen ved Annike Asserson (annike@asserson.no) senest 12. februar 2020 (5 uker før årsmøtet). Det er ikke anledning til benkeforslag ved personvalg.

Forslag og saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret ved Tone Løkstad (tonefry@gmail.com) senest 5. februar 2020 (6 uker før årsmøtet). Det er ikke anledning til benkeforslag for nye saker. Endringsforslag til saker som står på sakslisten, er tillatt.

Sakspapirer sendes ut senest 4. mars (2 uker før årsmøtet).

Styret