Årsmøtet for 2018 avholdes 15. mars fra klokken 18 til 21. 

Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styrets e-postadresse post@oodk.org snarest, og senest innen 22 januar. Det er for at styret skal få tilstrekkelig tid til å gjennomgå sakene før møtet. Forslagene merkes i emnefeltet med «Forslag til årsmøte 2018», og meldingen bør være klar og tydelig på hva det er man ønsker skal bli tatt opp. 

I henhold til klubbens lover sender styret ut møteinnkalling og sakspapirer senest tre uker før årsmøtet.