Årsmøtet for 2019 avholdes 21. mars kl. 18.00-21.00 på Maridalen skole. 

Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styrets e-postadresse post@oodk.org snarest, og senest innen 31 januar. Det er for at styret skal få tilstrekkelig tid til å gjennomgå sakene før møtet. Forslagene merkes i emnefeltet med «Forslag til årsmøte 2019», og meldingen bør være klar og tydelig på hva det er man ønsker skal bli tatt opp. 

I henhold til klubbens lover sender styret ut møteinnkalling og sakspapirer senest tre uker før årsmøtet.