Dessverre var det ikke mulig å gjennomføre dette møtet i mars. Forhåpentligvis blir det mulig å gjennomføre årsmøtet i løpet av mai. Da kan vi få godkjent regnskapet 2019, behandlet budsjett 2020 – og få gjennomført valg av nytt styre og personer til andre verv. Det beste ville være om det kunne arrangeres et fysisk møte. Alternativt kan møtet gjennomføres elektronisk. Styret vurderer saken på nytt etter påske. Da kommer det ny informasjon på OODKs hjemmeside.