Innkalling og saksliste med tilhørende vedlegg er sendt til alle medlemmer som har betalt kontingent for 2017.
De som har registrert e-postadresse på NKK’s Min side har fått dokumentene på e-post. For de som ikke har registrert e-postadresse  hos NKK, er dokumentene sendt pr post. Dersom du mot formodning ikke mottar dokumentene hverken på e-post eller pr post, ber vi om at du tar kontakt med styret på post@oodk.org

Velkommen til årsmøte 9. mars