Årets årsmøte har gått av stabelen – første gang på Teams. Vi kom oss gjennom og fikk godkjent årsberetning og regnskap. Og vi fikk vedtatt et budsjett for 2020. Nytt styre ble også valgt: Ny leder er fra i dag: Marianne Aker – velkommen. Styret takker alle som har bidratt på ulike vis i løpet av året – en oppmerksomhet kommer i posten. Vi vil understreke at uten alle medlemmer som bidrar, så har vi ingen hundeklubb – så tusen takk til alle medlemmer som bidrar på hver sin måte. Protokollen legges ut på hjemmesiden så snart den er klar. Første styremøte for det nye styret blir 18. mai.