Sett av datoen!

Lørdag 1. mars 2014 blir det årsmøte med valg, medlemsmøte og årsfest.

På årsmøtet skal det velges to styremedlemmer og en kasserer, alle for to år. I tillegg har vi valg på to revisorer for ett år og to medlemmer til valgkomiteen for ett år. Forslag til kandidater sendes valgkomiteen ved Tuva Norum på tuva_87@hotmail.com innen 25. januar 2014. Det er selvfølgelig lov å foreslå seg selv!

Saksforslag til årsmøtet må være styret i hende senest 25. januar. Forslag til saker sendes styret på post@oodk.org.

I henhold til klubbens lover sender styret ut møteinnkalling og sakspapirer senest tre uker før årsmøtet.

Medlemsmøtet er et uformelt møte hvor medlemmene kan ta opp forskjellige spørsmål til diskusjon, og foreslå saker styret kan arbeide med. Styret oppfordrer medlemmene til å sende inn spørsmål og saker til medlemsmøtet i god tid, senest 25. januar.

Årsfesten holdes rett etter årsmøtet og medlemsmøtet. Sted er ikke endelig bestemt ennå, men styret jobber med å finne egnede møte- og festlokaler i Nydalen.