NKK Region Oslo/Akershus kaller inn til årsmøte den 10. september 2014. Klubben kan stille med 3 representanter. Styret ber eventuelle medlemmer som kan tenke seg å delta gi beskjed til styret innen 3. september på post@oodk.org

Innkallingen finner du her:

Innkalling_årsmøte_NKK