OODK kan stille med 3 delegater på årsmøtet til Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus. Det avholdes torsdag 21. april 2017 i Norsk Kennel Klubs lokaler i Nils Hansens vei 20, Bryn kl. 19:00.

Om noen medlemmer i klubben ønsker å stille som delegat for OODK på dette møtet kan de gi beskjed til styret på post@oodk.org senest 16.april