Datoen for årsmøte og medlemsmøte 2013 er mandag 18. februar.

Saksforslag til årsmøtet må være styret i hende senest fem uker før denne datoen, altså 14. januar. Forslag til saker sendes på e-post post@oodk.org.

Styret oppfordrer medlemmene til å sende inn saker til medlemsmøtet innen samme frist. Medlemsmøtet er et uformelt møte hvor medlemmene kan ta opp forskjellige spørsmål til diskusjon, og foreslå saker styret kan arbeide med.

Styret sender ut møteinnkalling og sakspapirer senest tre uker før årsmøtet.