Årsmøte i OODK avholdes mandag 20. mars 2023 kl. 18.30 på Årvoll skole.

Alle medlemmer i OODK som har betalt kontingent for 2023 og som har vært medlem i minst 3 uker (siden 27. februar 2023), har møterett og stemmerett. 

Forslag til kandidater til valgene må sendes til valgkomiteen ved Hege Wang senest 13. februar 2023. Det er ikke anledning til benkeforslag ved personvalg.

Forslag og saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret v/Marianne Aker senest 6. februar 2023. Det er ikke anledning til benkeforslag for nye saker. Endringsforslag til saker som står på sakslisten, er tillatt. 

Sakspapirer sendes ut per epost senest 6. mars.

Utsendingen skal inneholde

Saksliste:

  • Årsberetning 2022
  • Regnskap og revisorberetning 2022
  • Forslag og saker som medlemmer eller styret ønsker behandlet
  • Budsjettforslag 2023, herunder forslag til kontingent 2024
  • Forslag til kandidater til valgene (kan eventuelt deles ut på årsmøtet)

Styret OODK