OODK har igjen fått tilliten fra lydighetsnorge og NKK til å arrangere norgesmesterskap i lydighet på Brekke. Vi har ansvar for hele stevnet. 

For å gjennomføre arrangementet på en god måte, er klubben avhengig av frivillige mannskaper på mange poster både lørdag og søndag. Vi har også behov for noen som hjelper til med sjauing og rigging av telt og ringer på fredag ettermiddag (26/5).
Noen oppgaver har vi allerede fått mannskaper til, men vi har behov for mange flere. Vi trenger skrivere, parkeringsvakter, sjauere, og avløsere og sågar en som kan stille i bunad ved innmarsjen på søndag. 
Alle mannskapene må regne med å delta i sjauingen (sette opp/rigge ned telt, ringer, kiosk etc.) den dagen de skal jobbe, enten i forkant eller etterkant av arrangementet, – eller begge deler. 

Et informasjonsmøte vil bli gjennomført med mannskapene en ukes tid i forkant av stevnet der vi gjennomgår oppgavene mer detaljert.
Mannskapene vil få OODK-poeng.

Mannskaper kan melde seg på e-post til iris_6@msn.com 

Si fra dersom det er spesielle oppgaver du kunne tenke deg, om du kan hjelpe til lørdag, søndag eller begge dager.