Årsmøte 2016 avholdes torsdag 10. mars 2016 klokken 1800-2100.  
Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes  til styrets e-postadresse: post@oodk.org 

For at styret skal få tilstrekkelig tid til å gjennomgå innkomne saker og forslag, er fristen for innsending  satt til 20. januar 2016. 

Forslagene merkes i emnefeltet med «Forslag til årsmøte 2016»  
I henhold til klubbens lover sender styret ut møteinnkalling og sakspapirer senest tre uker før årsmøtet.  

Hilsen styret