Årsmøte 2017 avholdes torsdag 9. mars 2017 klokken 1800-2100.  

Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes  til styrets e-postadresse: post@oodk.org 

For at styret skal få tilstrekkelig tid til å gjennomgå innkomne saker og forslag, er fristen for innsending av saker, satt til 19. januar 2017. 
Forslagene merkes i emnefeltet med «Forslag til årsmøte 2017». I forslaget man ønsker behandlet av årsmøtet bør det fremkomme tydelig hva man ønsker at årsmøtet skal ta stilling til. 

I henhold til klubbens lover sender styret ut møteinnkalling og sakspapirer senest tre uker før årsmøtet.