Årsmøte i OODK avholdes onsdag 17. mars 2021 kl. 1800. Hvorvidt det blir et elektronisk møte eller et fysisk møte bekjentgjøres senere.  

Alle medlemmer i OODK som har betalt kontingent for 2021 og som har vært medlem i minst 3 uker (siden 24. februar 2021), har møterett og stemmerett.  

Forslag til kandidater til valgene må sendes til valgkomiteen ved Christin Grabo senest 10. februar 2021. Det er ikke anledning til benkeforslag ved personvalg. 

Forslag og saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret v/Marianne Aker senest 3. februar 2021. Det er ikke anledning til benkeforslag for nye saker. Endringsforslag til saker som står på sakslisten, er tillatt.  

Sakspapirer sendes ut per epost senest 3. mars. 

Innkalling og sakspapirer. Utsendingen skal inneholde: 

  • Saksliste 
  • Årsberetning 2020 
  • Regnskap og revisorberetning 2020 
  • Forslag og saker som medlemmer eller styret ønsker behandlet 
  • Budsjett 2021, herunder forslag til kontingent 2022 
  • Forslag til kandidater til valgene (kan eventuelt deles ut på årsmøtet) 

Styret OODK,
12. januar 2021