Årsmøte i OODK avholdes onsdag 23. mars 2022 kl. 18.00 på Årvoll skole.

Alle medlemmer i OODK som har betalt kontingent for 2022 og som har vært medlem i minst 3 uker (siden 2. mars 2022), har møterett og stemmerett.  

Forslag til kandidater til valgene må sendes til valgkomiteen ved Synøve Dal senest 16. februar 2022. Det er ikke anledning til benkeforslag ved personvalg. 

Forslag og saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret v/Marianne Aker senest 2. februar 2022. Det er ikke anledning til benkeforslag for nye saker. Endringsforslag til saker som står på sakslisten, er tillatt.  

Sakspapirer sendes ut per epost senest 9. mars. 

Innkalling og sakspapirer. Utsendingen skal inneholde: 

  • Saksliste 
  • Årsberetning 2021 
  • Regnskap og revisorberetning 2021 
  • Forslag og saker som medlemmer eller styret ønsker behandlet 
  • Budsjett 2022, herunder forslag til kontingent 2023 
  • Forslag til kandidater til valgene (kan eventuelt deles ut på årsmøtet) 

Styret OODK,
20. januar 2022