Vi ønsker velkommen til brukshundstevne lørdag 9. juni