Klubben innkaller til ekstraordinært årsmøte 1. juni, for å velge ny leder og valgkomite.

Styret håper flest mulig medlemmer har anledning til å delta. Merk at det er mulig å avgi forhåndsstemme ved valg. Innkalling og stemmeseddel for forhåndsstemme finnes her: ekstraordinært årsmøte 010615 .
Stemmeseddelen sendes Kristen Knudsen, Østhornveien 15 c, 0874 Oslo.

Møtet holdes i Norsk Kennel Klubs lokaler i Nils Hansens vei 20. Møtet begynner presis kl 19.00. Lokalene åpnes 18.30. Det er gratis parkering foran NKKs hus. Hvis du kjører Ring 3, så ta siste avkjøring vestfra før/første avkjøring østfra etter Bryntunnellen.  Følg skilting mot Bryn. Det er et par hundre meter å kjøre etter avkjøringen. (Innkjøring fra bak en stor lagerbygning.)

Kollektivt: Ca 1 km fra Bryn T-banestasjon, buss på Ring 3, eller lokaltog til Bryn stasjon.

Velkommen!