Den 19. mars ble det avholdt ekstraordinært møte i klubben. Møtet behandlet to saker fra Iris B. Idland, om utmeldelse fra Norsk Brukshundsports Forbund og overføring av ansvar for vintertreningssted fra treningskomiteen tilbake til styret.

På møtet ble forslagene fra Iris og styrets motforslag presentert, diskutert og votert over skriftlig. Forslaget om utmeldelse fra Norsk Brukshundsports Forbund falt med 7 mot 18 stemmer (1 blank). Forslaget om overføring av ansvar for vintertreningssted falt med  9 mot 16 stemmer.

Referat ekstraordinært årsmøte 2014