Styret har satt opp fire treninger i Sinsenhallen i tillegg til den treningsrekken vi presentert tidligere.

NB! Dette er egentreninger hvor det vil være en instruktør som kun har ansvaret for ha sette opp baner, men det vil ikke være noen instruksjon.
Påmelding sendes på mail til Kirsten (kirstenbjornelykke@hotmail.com).
Treningsavgiften, kr 200, settes inn på klubbens konto 2030 20 99511. Merk innbetalingen med «Egentrening agility» og navnet ditt!
De fire treningene blir følgende fredager kl 20-22:
1. november
15. november
29. november
13. desember