Årsmøtet 13. mars førte til at klubben i dag ikke har en valgt leder. Som nestleder som ikke var på valg, rykket jeg da opp som fungerende styreleder. Vårens aktivitet var for det aller meste planlagt og bearbeidet tidligere, men mye skulle endelig på plass til den nye utesesongen. Jeg har raskt måttet sette meg inn i deler av klubbdriften som jeg tidligere ikke var særlig involvert i. En uventet situasjon som var ganske stressende.

Våre to nye styremedlemmer Marit og Marianne, som er tildelt viktige funksjoner i styret, hadde det hardere. De måtte sette seg inn i nye saksfelt uten Heges kyndige tilstedeværelse. Skrevne prosedyrer og veiledninger som Hege har hatt hovedansvaret for kommer nå godt med.

Vi har vel kommet ned på beina, og nå går ting atskillig greiere.

Jeg er imponert over dagens aktivitetsnivå i vår ikke-så-veldig-store klubb. Vi har nå et bra trenings- og kurstilbud i alle grenene, takket være gode initiativ. Og stevner kommer før sommeren som perler på en snor: Sist helg ble vårt første offisielle bruksstevne vellykket avviklet. Førstkommende helg arrangerer vi for annen gang offisielt rallylydighetsstevne, med meget god påmelding. Uken deretter står klubben for selveste NM i lydighet. Det er hos OODK det skjer!

Som styret signaliserte rett etter årsmøtet, vil vi i en situasjon med færre i styret og uten Heges arbeidskapasitet, konsentrere oss om kortsiktige oppgaver.

I én sak som bør få langsiktige virkninger, har vi nådd en milepæl: For en uke siden fikk vi tillatelsen fra Bymiljøetaten til å sette opp lys på Brekke. Fra kommende høst bør vi derfor ha mye lengre utesesong enn hittil.

Der vi ikke kan trekke på egne ressurser, engasjerer vi gode instruktører til kurs for medlemmer og til treninger med instruktør. Men styret er opptatt av å få frem flere og villige interne instruktører, med eller uten formelle kvalifikasjoner. Kompetente trenere og instruktører er avgjørende for klubbens vitalitet på lengre sikt. Da er det spesielt hyggelig å kunne gratulere Maria Opstad, som sist helg passerte sin eksamen som dommer i rallylydighet. Klubben gleder seg!

Organisasjonsarbeid er ikke alltid det mest lystbetonte Men det er nødvendig. Det er tilfredsstillende å legge inn timeverk for OODK når vi vet at andre og vi selv får tilbud i hundesportene vi brenner for. Frivillighet forutsetter at mange til enhver tid vil sette av noe tid. Ved å fordele oppgavene systematisk på flere, blir ikke belastningen uforholdsmessig på hver tillitsperson. Vi har mange i sving. Nettopp nå trenger vi å få på plass treningsansvarlig for lydighet og bruks.