Høring :

NKK har lagt ut Høringsbrev NKKs rovdyrpolicy og ber om innspill med frist 18.desember 2014.

Styret ber medlemmer som ønsker å delta i høringen om å ta kontakt med styret.