OODK har tatt initiativ til henvendelse til NKK for å få opphevet gjeldende forbud mot døve hunder på agilitystevner. Dette forbudet er
meningsløst. Les henvendelsen som ble sendt til NKK i dokumentarkivet – døvehundforbud. Vi fikk med fire klubber til, slik at fem klubber står bak henvendelsen.

Det er tilsvarende forbud for LP og rallylydighetsstevner. Trolig bør disse forbudene også revurderes.