NKK har kommet med et utkast til nye LP-regler. Reglementet er nå på høring, og OODK oppfordrer sine medlemmer til å komme med tilbakemelding på forslaget. Tilbakemelding gis til post@oodk.org De som måtte ønsker å danne en gruppe som lager forslag til høringssvar, bes melde tilbake til post@oodk.org om dette.

Frist for tilbakemelding er 20. august.

Høringsutkastet finner du her:

LP-regler revidering 2015 – Høringsutkast.docx