NKK har videresendt et høringsbrev til alle klubber i regionen vedrørende utvidet båndtvangsbestemmelse i Gjerdrum kommune. NKK har satt høringsfrist er 10.januar. Men klubben har også mulighet til å sende høringsuttalelse direkte til kommunen, med kopi til NKK. Kommunens høringsfrist er 20. januar.  Dersom noen av våre medlemmer har forslag til en eventuell høringsuttalelse kan denne sendes til post@oodk.com innen 15 januar.

Se https://www.gjerdrum.kommune.no/no/Nyheter/Horing/ for videre informasjon.