Det er kun mulig å betale full sesongavgift (kr 550) for lydighetstrening i ridehuset på Stall Øvre Hexeberg vinteren 2013. Medlemmer som har igjen ubrukte klipp fra lydighetstrening før jul kan imidlertid bruke disse klippene i vinter. Se mer om lydighetstrening i ridehus her:  https://www.oodk.org/trening/lydighet/