Om rallylydighet
Vi har fått et par henvendelser om treningsmuligheter i rally denne våren, og ønsker derfor å komme med litt informasjon om vårens treninger.

Rallylydighet har blitt veldig populært i OODK, og vi har hatt en enorm etterspørsel etter kurs som har blitt fylt opp lynraskt. I vår er det satt opp kurs de fleste av onsdagene som vanligvis er rallytreningsdag. Det vil da bli låst opp på Brekke og ekstra treningsutstyr vil være tilgjengelig i egen kasse, slik at de som ikke går på kurs også kan trene. Disse dagene er det ikke satt opp treningsledere. Det er også anledning til å trene rallylydighet på de dagene det er fritrening på Brekke. Da hjelper vi hverandre slik som vi pleier. Dersom det er noen som ønsker instruksjon er de velkomne til å melde seg på kurs, det er fremdeles plasser på ekstrakurset i juni!

Vi ønsker alle i rallygjengen en god treningsvår!

Agility: Informasjon fra komité for vurdering av lagreglene i agility
Lagreglene for agility er noe fragmenterte, og vi har funnet noen vedtak i gamle styredokumenter som angir regler som ikke følges i dag. Det må gjøres en opprydding, og styret ønsker i den forbindelse også å vurdere om det fremdeles skal være et treningsforbud i klubben for medlemmer som går lag for andre klubber. Styret har derfor nedsatt en komité som skal kartlegge argumentene for og mot denne regelen. Det er ønskelig at komiteen vurderer om dagens regler bør beholdes, eller om det er mulig å ivareta hensynene bak dagens regler på en annen måte. Komiteen skal levere inn denne kartleggingen og vurderingen til styret innen 1. juni.

OODK søker ny treningsansvarlig for bruks
Stor takk til Caroline S. Haadem for hennes gode innsats som treningsansvarlig for bruks i OODK siden mars 2014.

Vi ser etter en etterfølger som kan overta for Caroline og oppgavene er som følger:

– to møter med treningskomiteen årlig for å fordele treningsdager på Brekke, diskutere
vintertreningssted, kurs, klubbmesterskap
– legge ut info om kurs/treninger på Facebook
– finne instruktører, sette opp kurs, avtale priser
– søke studieforbundet om tilskudd og rapportere etter endt kurs
– rekruttere treningsledere, samt møter/info til disse ved behov
– arrangere klubbmesterskap

Hvis du er interessert eller vet om noen som kunne tenke seg dette så send en email til post@oodk.org

Støtte til deltakere i internasjonale mesterskap
14. des. 2014 gjorde styret dette vedtaket: «Klubbmedlemmer med sterk tilknytning til klubben kan etter søknad til styret motta bidrag til reise til internasjonale mesterskap i hundesporter som trenes i klubben. Reiseutgifter og deltagelse må dokumenteres. Ved avgjørelse om det skal gis støtte til reisen skal det legges vekt på medlemmets tilknytning til klubben, hvor lenge vedkommende har vært medlem og innsats vedkommende har gjort for klubben.»